Club Financieiro de Vigo

O Club Financeiro é unha excelente opción para organizar un evento profesional no centro de Vigo de calquera tipo, desde unha conferencia a unha xornada de traballo. O Club Financeiro conta con todos os servizos para este tipo de citas, desde equipos de videoconferencia e tradución simultánea a comedores privados, restaurante ou departamento de relacións públicas.

Ten varios salóns, ademais dun auditorio, unha sala de exposicións e varias aulas de formación.

Pistas e recomendacións: 

Interésache organizar o teu evento en Vigo no Club Financeiro se necesitas facer contactos profesionais: todos os empresarios da cidade pasan por este activo club.

Información práctica